foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 722 260 684
poczta@wieliczka.pttk.pl

1) Zespół Kościelno-Klasztorny oo. Franciszkanów-Reformatów w Wieliczce

Kompleks zabudowań kościoła pod wezwaniem Stygmatów św. Franciszka z Asyżu i klasztoru oo. Franciszkanów-Reformatów znajduje się w północno-zachodniej części Wieliczki. Kościół został wybudowany w stylu barokowym w latach 1624-1626. Była to pierwsza murowana świątynia małopolskiej prowincji reformatów powstała z fundacji króla Zygmunta III Wazy. Piętnaście lat później dobudowano klasztor wraz z dziedzińcem. W 1928 roku wzniesiono gmach nowicjatu, w którym obecnie mieści się Prywatne Liceum Ogólnokształcące pw. Św. Antoniego z Padwy i Bł.Krystyna Gondka . Na szczególną uwagę zasługuje obraz Matki Bożej Łaskawej, który pochodzi z XVII wieku. W 1995 obraz został ukoronowany papieską koroną.

2) Szyb Daniłowicza z XVII w.

Szyb ten zgłębiono w latach 1635-1640, kiedy to zarządcą kopalni był Mikołaj Daniłowicz. Początkowo służył wyłącznie do wyciągania na powierzchnię soli, od XIX wieku zaczął pełnić funkcję szybu komunikacyjnego dla urzędników salinarnych i przybywających coraz liczniej turystów. Obecnie łączy on powierzchnię ziemi z poziomem VI kopalni (ok. 243 m głębokości).

3) Szyb Górsko z XVII w.

Został on zasypany, pozostał zabytkowy budynek i wieża szybowa.

4) Pałac Przychockich (na Rynku Głównym)

Budowla znajdująca się na Rynku Górnym w Wieliczce, zbudowana w drugiej połowie XVIII w. (styl neoklasyczny), dzięki staraniom Kazimierza Przychockiego, na fundamentach starego ratusza. Przez dziesiątki lat mieścił gimnazjum im. Jana Matejki — obecnie Zespół Szkół Zawodowych. Na budynku znajduje się tablica upamiętniająca wymarsz do Krakowa rewolucyjnego oddziału górników i mieszczan wielickich pod wodzą Edwarda Dembowskiego, 24 lutego 1846 r.

5) Szyb Regis

Średniowieczny Regis jest dziś najstarszym istniejącym szybem górniczym w Polsce. Został on wydrążony w XIV wieku (pierwszy poziomo zgłębiono już w XIII w.) i wchodził w skład kopalni zarządzanych przez ukształtowane w XIII wieku przedsiębiorstwo zwane „żupami krakowskimi".

6) Kościół św. Klemensa w Wieliczce

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Klemensa, papieża, trzeciego następcy po św. Piotrze i pierwszego patrona górników. Kościół został wzniesiony z fundacji mieszczan w 1381 roku. W tym stanie przetrwał do roku 1786. Obecny kształt kościoła pochodzi z XIX wieku, ale w kościele znajdują się również starsze elementy, z XIII i XIV wieku. Zachowała się XVII-wieczna kaplica grobowa Morstinów, zdobiona stiukami włoskiego artysty Baltazara Fontany z roku 1693. Obok kościoła znajduje się wolno stojąca dzwonnica, ufundowana przez Jana III Sobieskiego po pogromie nad Turkami w XVII wieku. Dzwonnica została zaprojektowana przez włoskiego architekta Pellegriniego. Jej budowę ukończono w 1699 roku.

7) Zamek Żupny

Zamek w Wieliczce, dawna siedziba zarządu kopalń Wieliczki i Bochni (niegdyś było to jedno wielkie gospodarstwo). Zamek składa się z trzech głównych budowli: Zamku Środkowego (XIII-XIV), Północnego (XV), Południowego (XIX-XX) oraz baszty (XIV). Podwaliny pod budowę zamku dał w XIII wieku książę Henryk IV Probus, są to też początki krakowskiej Żupy, czyli solnego przedsiębiorstwa, będącego w posiadaniu władcy. Za prawidłowe zarządzanie dobrami odpowiadał żupnik – mianowany przez króla administrator żupy. Prawdziwy rozwój miasta i Zamku nastąpił za Kazimierza Wielkiego, król lokował Wieliczkę na prawie niemieckim, gruntownie umocnił i przebudował Zamek.

8) Pałac Konopków

Późnobarokowy pałac wybudowany w latach osiemdziesiątych XVIII wieku w Wieliczce przez braci Konopków. Pierwotnie składał się z piętrowego pałacu ze ścianą frontową zwróconą ku zachodowi, tarasu, dziedzińca oraz zabudowań gospodarczych. Konopkowie sprzedali pałac władzom austriackim, które przeznaczyły go na budynek dla kopalni.

Pogoda

Weather data OK.
Kraków
0 °C

Nadchodzące wydarzenia

19 Gru 2020;
08:00AM - 05:00PM
Spotkanie opłatkowe