foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 722 260 684
poczta@wieliczka.pttk.pl

1) Zespół Kościelno-Klasztorny oo. Franciszkanów-Reformatów w Wieliczce

Kompleks zabudowań kościoła pod wezwaniem Stygmatów św. Franciszka z Asyżu i klasztoru oo. Franciszkanów-Reformatów znajduje się w północno-zachodniej części Wieliczki. Kościół został wybudowany w stylu barokowym w latach 1624-1626. Była to pierwsza murowana świątynia małopolskiej prowincji reformatów powstała z fundacji króla Zygmunta III Wazy. Piętnaście lat później dobudowano klasztor wraz z dziedzińcem. W 1928 roku wzniesiono gmach nowicjatu, w którym obecnie mieści się Prywatne Liceum Ogólnokształcące pw. Św. Antoniego z Padwy i Bł.Krystyna Gondka . Na szczególną uwagę zasługuje obraz Matki Bożej Łaskawej, który pochodzi z XVII wieku. W 1995 obraz został ukoronowany papieską koroną.

2) Szyb Daniłowicza z XVII w.

Szyb ten zgłębiono w latach 1635-1640, kiedy to zarządcą kopalni był Mikołaj Daniłowicz. Początkowo służył wyłącznie do wyciągania na powierzchnię soli, od XIX wieku zaczął pełnić funkcję szybu komunikacyjnego dla urzędników salinarnych i przybywających coraz liczniej turystów. Obecnie łączy on powierzchnię ziemi z poziomem VI kopalni (ok. 243 m głębokości).

3) Szyb Górsko z XVII w.

Został on zasypany, pozostał zabytkowy budynek i wieża szybowa.

4) Pałac Przychockich (na Rynku Głównym)

Budowla znajdująca się na Rynku Górnym w Wieliczce, zbudowana w drugiej połowie XVIII w. (styl neoklasyczny), dzięki staraniom Kazimierza Przychockiego, na fundamentach starego ratusza. Przez dziesiątki lat mieścił gimnazjum im. Jana Matejki — obecnie Zespół Szkół Zawodowych. Na budynku znajduje się tablica upamiętniająca wymarsz do Krakowa rewolucyjnego oddziału górników i mieszczan wielickich pod wodzą Edwarda Dembowskiego, 24 lutego 1846 r.

5) Szyb Regis

Średniowieczny Regis jest dziś najstarszym istniejącym szybem górniczym w Polsce. Został on wydrążony w XIV wieku (pierwszy poziomo zgłębiono już w XIII w.) i wchodził w skład kopalni zarządzanych przez ukształtowane w XIII wieku przedsiębiorstwo zwane „żupami krakowskimi".

6) Kościół św. Klemensa w Wieliczce

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Klemensa, papieża, trzeciego następcy po św. Piotrze i pierwszego patrona górników. Kościół został wzniesiony z fundacji mieszczan w 1381 roku. W tym stanie przetrwał do roku 1786. Obecny kształt kościoła pochodzi z XIX wieku, ale w kościele znajdują się również starsze elementy, z XIII i XIV wieku. Zachowała się XVII-wieczna kaplica grobowa Morstinów, zdobiona stiukami włoskiego artysty Baltazara Fontany z roku 1693. Obok kościoła znajduje się wolno stojąca dzwonnica, ufundowana przez Jana III Sobieskiego po pogromie nad Turkami w XVII wieku. Dzwonnica została zaprojektowana przez włoskiego architekta Pellegriniego. Jej budowę ukończono w 1699 roku.

7) Zamek Żupny

Zamek w Wieliczce, dawna siedziba zarządu kopalń Wieliczki i Bochni (niegdyś było to jedno wielkie gospodarstwo). Zamek składa się z trzech głównych budowli: Zamku Środkowego (XIII-XIV), Północnego (XV), Południowego (XIX-XX) oraz baszty (XIV). Podwaliny pod budowę zamku dał w XIII wieku książę Henryk IV Probus, są to też początki krakowskiej Żupy, czyli solnego przedsiębiorstwa, będącego w posiadaniu władcy. Za prawidłowe zarządzanie dobrami odpowiadał żupnik – mianowany przez króla administrator żupy. Prawdziwy rozwój miasta i Zamku nastąpił za Kazimierza Wielkiego, król lokował Wieliczkę na prawie niemieckim, gruntownie umocnił i przebudował Zamek.

8) Pałac Konopków

Późnobarokowy pałac wybudowany w latach osiemdziesiątych XVIII wieku w Wieliczce przez braci Konopków. Pierwotnie składał się z piętrowego pałacu ze ścianą frontową zwróconą ku zachodowi, tarasu, dziedzińca oraz zabudowań gospodarczych. Konopkowie sprzedali pałac władzom austriackim, które przeznaczyły go na budynek dla kopalni.

Pogoda

Weather data OK.
Kraków
13 °C

Nadchodzące wydarzenia

11 Cze 2020;
08:00AM - 05:00PM
Sudety Wycieczka 4-dniowa
27 Cze 2020;
08:00AM - 05:00PM
Tatry Polskie Dolina Pięciu Stawów Polskich - Kozi Wierch