foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 722 260 684
poczta@wieliczka.pttk.pl

REGULAMIN ODZNAKI       „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce"

 

§ 1

Odznaka turystyczna „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce" została ustanowiona przez ZO PTTK „Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie uchwałą nr 8/09/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.

Celem zdobywania odznaki jest:

-       rozbudzenie wiedzy historycznej o Polsce XX wieku,

-       zachęcenie uczestników do poznawania miejsc Pamięci Narodowej związanymi z I Wojną Światową,

-       propagowanie czynu Legionowego.

 

§ 2

 

Odznaka „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce" jest Odznaką jednostopniową.

 

 

§ 3

O uzyskanie odznaki „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce" może ubiegać się każdy kto ukończył 10 rok życia i spełni warunki wymagane niniejszym Regulaminem.

 

 

§ 4

Odznakę „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce" można uzyskać przez odbycie pieszo, rowerem lub innym środkiem komunikacji odpowiedniej ilości wycieczek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia.

§ 5

Odznaka „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce" może być zweryfikowana pod następującymi warunkami: ubiegający się o jej zweryfikowanie powinien wypełnić oddzielną książeczkę „Szlakami Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce" i uzyskać w niej potwierdzenie wycieczek przez: przewodnika lub przodownika turystyki kwalifikowanej, nauczyciela, instruktora krajoznawstwa, ZHP lub pieczątką dowolnej instytucji zawierającej nazwę miejscowości na odbytej trasie wycieczki. W razie braku możliwości potwierdzenia na trasie należy udokumentować pobyt: szkicem, fotografią lub opisem.

 

 

§ 6

Celem zdobycia odznaki „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce" należy zwiedzić co najmniej 15 obiektów z listy obiektów na szlaku (w załączniku wykaz obiektów).

 

 

§ 7

Odznakę „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce" można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej.

 

§ 8

Wypełnioną książeczkę weryfikuje Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie za pośrednictwem Referatu Turystyki Kwalifikowanej.

 

 

§ 9

Odznakę „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce" można zdobywać na terenie województwa małopolskiego.

 

 

§ 10

Interpretacja wymagań niniejszego Regulaminu należy do ZO PTTK w Tarnowie.

 

Odznakę „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce" można nabyć tylko w biurze Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej" na podstawie zweryfikowanej książeczki.

 

 

§ 11

 

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest wykaz obiektów na „Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce"

 

 

Lista obiektów na „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce"

 

1)    Tarnów - pierwsze miasto niepodległe:

 • Pomnik Nieznanego Żołnierza,
 • siedziba garnizonu austriackiego,
 • siedziba garnizonu rosyjskiego,
 • koszary,
 • szpital wojskowy,
 • szlak cmentarzy I wojny światowej.

2)    Zakliczyn - cmentarz wojenny nr 293.

3)    Lubinka - Dąbrówka Szczepanowska: kompleks trzech cmentarzy wojennych nr 191, 192 i 193.

4)    Łowczówek - cmentarz wojenny legionistów nr 171.

5)    Bogoniowice - cmentarz wojenny nr 138.

6)    Staszkówka - cmentarz wojenny nr 118.

7)    Łużna - wzgórze Pustki: cmentarze wojenne nr 123 i 122.

8)    Gorlice - Góra Cmentarna: cmentarz wojenny nr 91.

9)    Gorlice - Muzeum PTTK, ul. Wąska 7.

10)  Małastów - cmentarz wojenny nr 60 na Przełęczy Małastowskiej.

11)  Nowy Sącz:

 • cmentarz komunalny - kwatera wojskowa, cmentarz nr 350,
 • cmentarz komunalny - kwatera legionistów,
 • Dąb Wolności - planty - posadzony w 1918 r. jako symbol odzyskania wolności.

12)  Marcinkowice:

 • cmentarz wojenny nr 352,
 • dwór, w którym w 1914 r. przebywał J. Piłsudski.

13)  Wzgórze Jabłoniec, cmentarz nr 368 - Limanowa.

14)  Limanowa:

 • kwatera na cmentarzu komunalnym - cmentarz nr 366,
 • dom, gdzie mieszkał Piłsudski, ul. M.B. Bolesnej.

15)  Przełęcz Rydza-Śmigłego (Chyszówki) - Chyszówki.

16)  Kamionka Mała - cmentarz nr 357.

17)  Muchówka - Leszczyna - cmentarz nr 308.

18)  Wieliczka - kwatera wojskowa nr 381 na cmentarzu komunalnym.

19)  Wzgórze Kaim - obelisk - Kraków.

20)  Twierdza Kraków - Fort Prokocim.

21)  Twierdza Kraków - Fort Kosocice - OST.

22)  Twierdza Kraków - Fort Rajsko.

23)  Muzeum Lotnictwa w Krakowie.

24)  Szlak Twierdzy Kraków - odcinek południowy.

25)  Szlak Twierdzy Kraków - odcinek północny.

26)  Twierdza Kraków - Fort Grębałów.

27)  Twierdza Kraków - Fort Krzesławice.

28)  Muzeum „Otwarta Twierdza" - Fort Ne 44 Tonie.

29)  Kraków, ul. Oleandry - miejsce wymarszu I Kampanii Kadrowej.

30)  Michałowice-Komora - obelisk ustawiony na granicy zaboru austriackiego i rosyjskiego, na pamiątkę obalenia słupów granicznych w 1914 r.

31)  Rzeplin - dwa cmentarze wojenne.

32)  Skała:

 • kwatera wojenna na cmentarzu komunalnym,
 • pomnik.

33)  Jangrot - Cieplice - cmentarz wojenny.

34)  Krzywopłoty - Bydlin - miejsce bitwy z udziałem legionistów.

35)  Ogonów - cmentarz wojenny „Kalis".

36)  Miechów:

 • pomnik,
 • kwatera wojskowa na cmentarzu komunalnym.

37)  Książ Wielki:

 • pałac,
 • kwatera wojskowa na cmentarzu.

Pogoda

Weather data OK.
Kraków
0 °C

Nadchodzące wydarzenia

19 Gru 2020;
08:00AM - 05:00PM
Spotkanie opłatkowe