foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 722 260 684
poczta@wieliczka.pttk.pl

Regulamin

Regionalnej Odznaki Krajoznawczej

„Miłośnik Wieliczki"

I. Postanowienia Ogólne

1

Celem Krajoznawczej odznaki „Miłośnik Wieliczki" zwanej dalej Odznaką Krajoznawczą jest zachęcenie do poznania dziejów jednego z najstarszych w Polsce dziejów górnictwa krzewienie poszanowania tradycji i dumy z pracy naszych przodków. Odznaka Krajoznawcza sprzyja również upowszechnieniu czynnemu wypoczynku i rozwijaniu zainteresowań krajoznawczych

2

O uzyskanie Odznaki Krajoznawczej może ubiegać się każdy kto ukończył 10 rok życia i spełnił warunki wymagane przez niniejszy regulamin.

3

Odznaka Krajoznawcza jest dwustopniowa: srebrna i złota.

4


Odznaka w stopniu srebrnym może być zdobywana w ciągu jednego roku, w stopniu złotym w ciągu dwóch kolejnych lat.

5

Odznaka Krajoznawcza może być zdobywana podczas grupowych i indywidualnych wycieczek, przede wszystkim pieszych i kolarskich. Wycieczki te mogą być zaliczane do norm potrzebnych do zdobycia innych odznak turystycznych PTTK zgodnie z ich regulaminem.

6

Poza wymaganiami niniejszego regulaminu zarząd Oddziału PTTK może przyznać honorową odznakę „Miłośnik Wieliczki" za szczególne zasługi dla miasta.

II. Potwierdzenie i weryfikacja


1

Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka Odznaki Krajoznawczej zawierająca odpowiednie rubryki która, należy czytelnie i dokładnie wypełniać.

2

Wycieczki odbyte w kopalni soli oraz Muzeum Żup Krakowskich weryfikują przewodnicy prowadzący wycieczkę. Natomiast pozostałe wycieczki członkowie zarządu oddziału miejskiego w Wieliczce.

3

Jeżeli przedstawiciel Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Wieliczce nie był obecny na wycieczce ubiegający się o odznakę zbiera na specjalnych stronach książeczki Odznaki Krajoznawczej w punktach początkowych, pośrednich i końcowych potwierdzonych z trasy wycieczki. Określające wyraźnie miejscowość i datę przejścia. Potwierdzenia te mogą pochodzić z placówek PTTK , urzędów administracji terenowej , urzędów pocztowych, sklepów, stacji kolejowych itp.

4

Odznakę nadaje i ewidencjonuje zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Wieliczce.

5

Ubiegający się o odznakę i zdobywający ją zobowiązani są do przestrzegania zasad kultury turystycznej, ochrony walorów krajoznawczych, naturalnych i kulturowych.

III. Warunki zdobycia poszczególnych stopni odznaki

Warunkiem zdobycia Odznaki Krajoznawczej „Miłośnik Wieliczki" jest:

W stopniu srebrnym

 • odbycie obydwu wycieczek z grupy I określonych w spisie wycieczek, zaliczonych do Odznaki Krajoznawczej „Miłośnik Wieliczki"
 • poznanie 8 obiektów zabytkowych Wieliczki z grupy II
 • odbycie 4 wycieczek z grupy III A
 • poznanie 5 obiektów w grupie V.

W stopniu złotym

 • odbycie 5 dalszych wycieczek z grupy III A oraz 4 wycieczek z III B
 • poznanie 20 obiektów z grupy V oraz uczestniczenie w 2-ch z wymienionych z grupy IV lokalnych rajdach i zlotach

SPIS WYCIECZEK I OBIEKTÓW ZABYTKOWCYH ZALICZANYCH DO ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ „MIŁOŚNIK WIELICZKI"


Grupa I- Wieliczka „Podziemia"

 • Trasa turystyczna kopalni soli
 • Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (zwiedzane z przewodnikiem)

Grupa II- Zabytki miasta Wieliczka

 • Zamek Żupny, Kościół parafialny, Szyb „Regis", Baszta obronna obok zamku żupnego, Pomnik A. Mickiewicza, Górny Rynek, Kościół św. Sebastiana, pałac Konopków, klasztor Reformatów, „Turówka", szyb „Górsko"


Grupa III- Wycieczki w okolice Wieliczki

A. Trasy promieniste


1. Wieliczka-Lednica Góra-Choragwica-Tomaszkowice-Wieliczka,

2. Wieliczka-Pawlikowice-Siercza-Wieliczka,

3. Byszyce-Kożmice Wielkie-Janowice-Wieliczka,

4. Wieliczka-Rajsko-Kosocice-Barycz-Wieliczka,

5. Wieliczka-Bogucice-wzgórze Kaim-Wieliczka,

6. Wieliczka-Czarnochowice-Śledziejowice-Wieliczka,

7. Wieliczka-Zabawa-Sułków-Wieliczka,

8. Winiary-Hucisko-Chorągwice-Mietniów-Wieliczka,

9. Wieliczka-Raciborsko-Dziekanowice-Dobczyce,

10. Wieliczka-Chorągwica-Biskupice-Łazany-Raciborsko-Mietniów-Wieliczka

 

B. Trasy szlaku okrężnego

1. Bieżanów-Śledziejowice-Węgrzce Wielkie-Grabie-Niepołomice,

2. Niepołomice-Staniątki- Bodzanów-Biskupice

3. Biskupice-Łazany-Raciborsko-Gorzków

4. Gorzków-Świątniki Górne-Swoszowice-Bieżanów.

 

Grupa IV-zloty turystyczne i rajdy regionowe

1. Rajd „śladami ojców po sól do Wieliczki"

2. Rajd „krajobrazy pogórza Wielickiego"

3. Rajd „do miejsc pamięci narodowej"

4. Imprezy kolarskie-na terenie pogórza wielickiego

5. Inne imprezy krajoznawczo-turystyczne, aktualnie organizowane na terenie pogórza wielickiego.

 

Grupa V-obiekty naturalne (przyrodnicze) i kulturowe okolic Wieliczki

1. Zabytki budownictwa sakralnego i świeckiego:

 • kościoły w Grabiu, Niepołomicach, Bodzanowie, Biskupicach, Łazanach, Świątnikach, Klasztor w Staniątkach, dworki-w Śledziejowicach, Wrząsowicach, Hucisku, Łazanach, Tomaszkowicach, Sierczy, zamek w Niepołomicach, pałacyk w Bieżanowie

2. Pomniki i miejsca pamięci narodowej:

 • Pomniki: w Bieżanowie, Niepołomicach, Biskupicach, Koźmicach Wielkich, Wieliczce (na plantach, na cmentarzu komunalnym i żydowskim, miejsce straceń koło warzelni i obok szkoły podstawowej nr 3, Pomnik na Wzgórzu Kaim

Pogoda

Weather data OK.
Kraków
0 °C

Nadchodzące wydarzenia

19 Gru 2020;
08:00AM - 05:00PM
Spotkanie opłatkowe