foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 722 260 684
poczta@wieliczka.pttk.pl

 

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka „Mała Korona Beskidów” została ustanowiona przez Oddział PTTK w Bielsku-Białej w 2006 roku.
 2. Odznaka „Mała Korona Beskidów” posiada jeden stopień.
 3. Oddział PTTK w Bielsku – Białej sprawuje nadzór nad prawidłowością jej zdobywania za pośrednictwem Komisji ds. Młodzieży oraz Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Bielsku-Białej.
 4. Do zdobywania odznaki nie jest konieczna przynależność do PTTK

II. CELE

 1. Propagowanie systematycznego uprawiania turystyki pieszej – górskiej,
 2. Upowszechnienie i utrwalenie wśród uczestników przekonania o znaczeniu szlaków turystycznych i niezaprzeczalnym dorobku PTTK w tym zakresie,
 3. Propagowanie  zdrowego trybu życia  poprzez  uprawianie turystyki kwalifikowanej,
 4. Poznanie walorów krajoznawczo - turystycznych regionu,

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Odznakę „Mała Korona Beskidów” można zdobyć w okresie 3 lat od momentu odbycia pierwszej wycieczki.
 2. Warunkiem zdobycia Odznaki jest wejście na 15 szczytów górskich  znajdujących się na terenie  Beskidu Małego, Śląskiego i Żywieckiego.
 3. Wykaz szczytów górskich, które należy zdobyć znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.
 2. Trasy przejść podczas zdobywania poszczególnych szczytów określonych w regulaminie powinny prowadzić znakowanymi szlakami.
 3. Odznakę można zdobywać podczas dowolnego rodzaju wycieczek górskich.
 4. Trudność trasy winna być dostosowana do wieku, możliwości  i kondycji uczestników.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać Odznakę wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 6. W czasie zdobywania Odznaki wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa poruszania się w górach oraz przestrzegania „Dekalogu turysty”
 7. Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 8. Formalną podstawą weryfikacji Odznaki jest „Kronika wycieczek” prowadzona przez uczestników, gdzie należy dokonywać potwierdzeń przejścia poszczególnych tras na ogólnych zasadach regulaminu GOT.
 9. Forma „Kroniki” jest dowolna (proponowana wersja zamieszczona jest na stronie http://bielsko.pttk.pl).
 10. Kronika indywidualna winna zawierać:
 • Dane osobowe - imię i nazwisko, rok urodzenia, adres do korespondencji (nr tel., email),
 • Informację o przynależności do PTTK – rok wstąpienia, nazwa Oddziału,
 1. Strony z opisem powinny być prowadzone w sposób przejrzysty, muszą zawierać datę odbycia wycieczki, trasę przejścia, potwierdzenie (dopuszcza się dołączanie zdjęć z opisem trasy wykonanych tak, aby można było jednoznacznie zidentyfikować dany obiekt, biletów, itp. (nie będą uwzględniane potwierdzenia grupowe  lub pieczątki wklejone do „Kroniki”). Po zdobyciu  wszystkich szczytów  określonych w regulaminie uczestnicy składają „Kronikę” w biurze Oddziału PTTK w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 9.
  Weryfikacji „Kroniki”  dokona komisja powołana przez organizatorów.
 2. Po weryfikacji „Kroniki” uczestnicy mogą zakupić w Oddziale PTTK w Bielsku – Białej Certyfikat potwierdzający zdobycie „Małej Korony Beskidów, oraz odznakę „Mała Korona Beskidów”. Koszt odznaki i certyfikatu 6 zł. W przypadku załatwienia weryfikacji korespondencyjnie dochodzi koszt przesyłki poleconej. Można też przysłać kopertę z naklejonym znaczkiem.
 3. Wszystkie formalności  dotyczące weryfikacji „Kronik” oraz zakupu Odznaki można załatwić za pośrednictwem poczty. Dopuszcza się przesłanie skanu „Kroniki” e-mailem.
 4. Niniejszy Regulamin  oraz proponowana wersja  „Kroniki wycieczki” dostępne są w biurze Oddziału PTTK w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 9, a także na stronie http://bielsko.pttk.pl.
 5. „Kronika wycieczek” nie stanowi podstawy do zdobycia innych odznak turystyki kwalifikowanej (GOT, GON)
 6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie formalności  dotyczące weryfikacji „Kronik” oraz zakupu Odznaki można załatwić za pośrednictwem poczty. Dopuszcza się przesłanie skanu „Kroniki” e-mailem.
 2. Niniejszy Regulamin  oraz proponowana wersja  „Kroniki wycieczki” dostępne są w biurze Oddziału PTTK w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 9, a także na stronie http://bielsko.pttk.pl.
 3. „Kronika wycieczek” nie stanowi podstawy do zdobycia innych odznak turystyki kwalifikowanej (GOT, GON)
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

W Y K A Z

szczytów górskich „Mała Korona Beskidów”

 

 

L.p.

 

Nazwy szczytów

 

Miejsca, gdzie można uzyskać potwierdzenie przejścia danej trasy

 

 

Uwagi

BESKID  MAŁY

1

Czupel   (933)

schronisko na Magurce

 

2

Łamana Skała (929)  

schronisko na Leskowcu

 

3

Hrobacza Łąka (828)

schronisko na Hrobaczej Łące

 

BESKID  ŚLĄSKI

4

Klimczok (1117)        

schronisko na Klimczoku

 

5

Skrzyczne (1257)

schronisko na Skrzycznem

 

6

Wielka Czantoria ( 995)

kasa wieży widokowej

 

7

Stożek ( 978)

schronisko na Stożku

 

8

Barania Góra (1220)

schronisko  na Przysłopie

 

9

Równica (884)     

schronisko na Równicy

 

BESKID ŻYWIECKI

10

Wielka Racza (1236)

schronisko na Wielkiej Raczy

 

11

Bendoszka Wielka (1144)

schronisko na Przegibku,

 

12

Wielka Rycerzowa (1226)

schronisko pod Wielką Rycerzową

 

13

Romanka (1361)

schronisko na Rysiance,

 

14

Pilsko( 1557)

schronisko na HaliMiziowej,

 

15

Babia Góra (1725)

schronisko na Markowych Szczawinach

 

Pogoda

Weather data OK.
Kraków
0 °C

Nadchodzące wydarzenia

19 Gru 2020;
08:00AM - 05:00PM
Spotkanie opłatkowe