foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 722 260 684
poczta@wieliczka.pttk.pl

Aby zostać członkiem Oddziału Miejskiego PTTK w Wieliczce należy:

Przyjść do naszego biura, które mieści się w Wieliczce na Rynku Górnym 6 – (siedziba Centrum Kultury i Turystyki) I piętro pok. nr 9 w czwartki w godz. 14.00 – 16.00.

Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30×40 mm (jedno do legitymacji, drugie do deklaracji), oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe.

Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Wysokość podstawowej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Oddziału Miejskiego PTTK w Wieliczce w roku 2019 wynosi:

 • 55 zł – składka normalna
 • 30 zł – składka ulgowa
 • 25 zł – skladka ulgowa młodzieżowa

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK (5 zł). Obecnie wpisowe wynosi:

 • 15 zł – składka normalna
 • 8 zł – składka ulgowa
 • 6 zł – dla uczniów szkół do poziomu szkoły ponad gimnazjalnej

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,
 • jedno z rodziców lub opiekun osoby małoletniej opłacający składki za każde dwie osoby małoletnie(składka rodzinna),
 • emeryci, renciści i inwalidzi,
 • bezrobotni.

 

Deklaracja przystąpienia do PTTK (wersja PDF)

Deklaracja przystąpienia do PTTK (wersja DOC)

 

DEKLARACJĘ WYPEŁNIAMY W DWÓCH EGZEMPLARZACH

 

Przed wstąpieniem proponujemy:

W pierwszej kolejności zapoznać ze Statutem PTTK oraz z „Kartą praw i obowiązków członka PTTK".

Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.

Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.

Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK" stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku.

Najbliższe wydarzenia

Pogoda

Weather data OK.
Kraków
6 °C