foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 722 260 684
poczta@wieliczka.pttk.pl

 

Kalendarz wycieczek turystyczno-krajoznawczych na rok 2020

 

Uwagi wstępne:

 1. Wszystkie wycieczki przedstawione w kalendarzu są wyłącznie propozycjami ze strony Zarządu O.M. PTTK
  w Wieliczce. Prowadzone są na zasadzie samoorganizacji się uczestników wycieczek.
 2. Wycieczki koordynowane są przez osobę desygnowaną do tego celu przez Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce.
 3. Wycieczki organizowane są wyłącznie dla członków Oddziału Miejskiego PTTK im. Franka Kasprzyckiego
  w Wieliczce.
 4. Każdorazowo o uczestnictwie w danej wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat, po jej publicznym ogłoszeniu.
 5. Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce zastrzega sobie prawo do: odwołania, zmiany terminu lub zmiany celu wycieczek turystyczno-krajoznawczych umieszczonych w „Kalendarzu wycieczek turystyczno-krajoznawczych na rok 2020” ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.
 6. Nie dokonanie wpłaty/zaliczki za udział w wycieczce w terminie wyznaczonym przez Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce, automatycznie przyczynia się do skreślenia takiej osoby z listy uczestników danej wycieczki. Obowiązuje data wpływu pieniędzy do Oddziału: w formie przelewu (liczy się data zaksięgowania na koncie Oddziału) lub wpłaty gotówkowej w biurze.
 7. Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez uczestników podstawowych zasad panujących na terenie, na którym odbywa się dana wycieczka.
 8. Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez uczestników podstawowych zasad ustanowionych przez koordynatora wycieczki.
 9. Biorąc udział w wycieczkach górskich, koordynowanych przez Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce, uczestnicy zobowiązują się do przejścia trasą przedstawioną każdorazowo przez koordynatora wycieczki w dniu danej wycieczki, rozesłanej drogą mailową i/lub umieszczonej na stronie internetowej O.M. PTTK w Wieliczce pod adresem: wieliczka.pttk.pl.
 10. Biorąc udział w wycieczkach krajoznawczych, koordynowanych przez Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce, uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wcześniej ustalonego planu wycieczki podanego przez koordynatora wycieczki w dniu danej wycieczki, rozesłanego drogą mailową i/lub umieszczonego na stronie internetowej O.M PTTK w Wieliczce pod adresem: wieliczka.pttk.pl.
 11. Biorąc udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, koordynowanych przez Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce, uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie swojego wizerunku przez Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce w celach promocyjnych i informacyjnych. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem wizerunku uczestników wycieczek znajdują się na stronie internetowej O.M. PTTK w Wieliczce pod adresem: wieliczka.pttk.pl.

 

Życzymy Państwu udanego sezonu turystycznego 2020.

 

Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK im. Franka Kasprzyckiego w Wieliczce

Pogoda

Weather data OK.
Kraków
25 °C

Nadchodzące wydarzenia

18 Lip 2020;
08:00AM - 05:00PM
Krajoznawcza wędrówka nr 2 Kazimierz Dolny, Puławy
26 Lip 2020;
08:00AM - 05:00PM
Góry Zasolskie
08 Sie 2020;
08:00AM - 05:00PM
Mała Fatra Wielki Krywań