foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 722 260 684
poczta@wieliczka.pttk.pl

 

Kalendarz wycieczek turystyczno-krajoznawczych na rok 2019

 

 

Uwagi wstępne:

 1. Wszystkie wycieczki przedstawione w kalendarzu są wyłącznie propozycjami ze strony Zarządu O.M. PTTK
  w Wieliczce. Prowadzone są na zasadzie samoorganizacji się uczestników wycieczek.
 2. Wycieczki koordynowane są przez osobę desygnowaną do tego celu przez Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce.
 3. Wycieczki organizowane są wyłącznie dla członków Oddziału Miejskiego PTTK im. Franka Kasprzyckiego w Wieliczce.
 4. W przypadku wycieczek z ograniczoną liczbą uczestników, decyduje termin zapisu na wycieczkę. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekracza liczbę miejsc dostępnych na danej wycieczce, decyzję co do ostatecznej listy uczestników podejmuje Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce.
 5. Zapisy na wycieczki/imprezy są prowadzone według następujących reguł:
 • w terminie od 01.01.2019 r. do 14.06.2019 r. możliwe są zapisy na wycieczki/imprezy odbywające się
  w okresie od 09.02.2019 do 20/23.06.2019,
 • w terminie od 15.06.2019 r. do 22.08.2019 r. możliwe są zapisy na wycieczki/imprezy odbywające się
  w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08/01.09.2019 r.,
 • w terminie od 23.08.2019 r. do 19.12.2019 r. możliwe są zapisy na wycieczki/imprezy odbywające się
  w okresie od 02.09.2019 r. do 31.12.2019 r.
 1. Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu lub zmiany celu wycieczek turystyczno-krajoznawczych umieszczonych w „Kalendarzu wycieczek turystyczno-krajoznawczych na rok 2019” ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. O zaistnieniu takiej sytuacji uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, telefoniczną lub przez koordynatora wycieczki w dniu wycieczki.
 2. Nie dokonanie wpłaty za udział w wycieczce w terminie wyznaczonym przez Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce, automatycznie przyczynia się do skreślenia takiej osoby z listy uczestników danej wycieczki. Obowiązuje data wpływu pieniędzy do Oddziału: w formie przelewu (liczy się data zaksięgowania na koncie Oddziału) lub wpłaty gotówkowej w biurze.
 3. Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez uczestników podstawowych zasad panujących na terenie, na którym odbywa się dana wycieczka.
 4. Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez uczestników podstawowych zasad ustanowionych przez koordynatora wycieczki.
 5. Biorąc udział w wycieczkach górskich, koordynowanych przez Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce, uczestnicy zobowiązują się do podróżowania trasą przedstawioną każdorazowo przez koordynatora wycieczki w dniu danej wycieczki, rozesłanej drogą mailową i/lub umieszczonej na stronie internetowej O.M. PTTK w Wieliczce pod adresem: wieliczka.pttk.pl.
 6. Biorąc udział w wycieczkach krajoznawczych, koordynowanych przez Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce, uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wcześniej ustalonego planu wycieczki podanego przez koordynatora wycieczki
  w dniu danej wycieczki, rozesłanego drogą mailową i/lub umieszczonego na stronie internetowej O.M PTTK
  w Wieliczce pod adresem: wieliczk.pttk.pl.
 7. Biorąc udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, koordynowanych przez Zarząd O.M. PTTK w Wieliczce, uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie swojego wizerunku przez Zarządu O.M. PTTK w Wieliczce w celach promocyjnych i informacyjnych. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem wizerunku uczestników wycieczek znajdują się na stronie internetowej O.M. PTTK w Wieliczce pod adresem: wieliczka.pttk.pl.

 

Życzymy Państwu udanego sezonu turystycznego 2019.

 

Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK im. Franka Kasprzyckiego w Wieliczce

Najbliższe wydarzenia

Pogoda

Weather data OK.
Kraków
6 °C